Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

WVG Ontwikkeling concentreert zich als projectontwikkelaar of projectmanager op nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten. Vanuit een nauwe relatie met de corporatiesector ligt de focus op woningbouw-, zorg- en maatschappelijk vastgoed. Wij kunnen u op diverse manieren van dienst zijn; van onderzoek of advies tot integrale gebiedsontwikkeling.

Specialismen: projectontwikkeling, projectmanagement, bouwmanagement, directievoering, gebiedsontwikkeling.

De activiteiten worden op twee manieren verricht:

 1. Als projectmanager wordt advies en ondersteuning geboden aan professionele opdrachtgevers.
 2. Als projectontwikkelaar worden plannen geïnitieerd en risicodragend ontwikkeld en gerealiseerd.

Met deze brede en flexibele vorm van dienstverlening weet WVG meerwaarde te bieden voor elke opdrachtgever en voor elke locatie een passend plan te ontwikkelen en realiseren.

Kernactiviteiten

WVG ziet de volgende werkzaamheden als kernactiviteiten:

 • Locatieonderzoek
 • Projectdefinitie
 • Verkoopcoördinatie
 • Procescoördinatie technisch ontwerp
 • Contractvorming
 • Bouwbegeleiding
 • Oplevering en nazorg

Deze kernactiviteiten kunnen afzonderlijk of in samenhang worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de opdracht en de mate waarin WVG de projectrisico’s draagt worden de activiteiten ingedeeld onder ‘projectontwikkeling’ of ‘projectmanagement’.

Toegevoegde waarde

Opdrachtgevers worden door WVG ontzorgd door de activiteiten te structureren en op elk gewenst moment inzicht te geven in de beheersaspecten:

 • Geld (binnen budget)
 • Tijd (binnen planning) en
 • Kwaliteit (voldoen aan verwachtingen)

De medewerkers van WVG verrichten hun werkzaamheden met veel betrokkenheid en op een prettige, duidelijke en transparante wijze.